Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта:
Ностройка изображения
Ностройка изображения

Настройки

Алтайдын Чолмоны

Јуучылдарга – акту кӱӱндериле

08.02.2024

Эмди тургуза бистиҥ албаты Ада-Тöрöл учун Улу jуу тушта чыккан «Ончо фронтко!» деген кычырула иштеп, кöп баштаҥкайларда туружат.

Кече-башкÿнги солундарды алзабыс, Алтай Республикада 70 jаштаҥ ашкан карганак солдаттарга беженнеҥ ажыра носок тÿÿгенин кöрöлö, оморкодым. Кичинек болчомдор самаралар ийип, jууп алган ас-мас акчазын солдаттарга бергилеп турганын кöрöлö, мындый албатыны кем де jеҥип болбос деп санаага келериҥ.

Экинур jурт – Кан-Оозы аймактыҥ эҥ jаан jурттарыныҥ бирÿзи. Бистиҥ де эл-jон акча-манат jууп, кийим-тудум алгылап, тÿÿнип, консерваныҥ банкаларынаҥ ӱспекчиндер эдип jат. Тургуза öйдö jерлештерис Кан-Оозы аймактаҥ СВО-до уулдарга jöмöлтö-болушка 100 муҥнаҥ ажыра салковой акча jууп кöчÿрген, jе чот бöктöлбöгöн, улус бир эмештеҥ эмдигенче болужып ла jат.

База бир jаан учурлу ууламjы – маскировочный сеткалар öрöри. Бу ишти узак jылдарга культурада иштеген С. Н. Айдарова jолду башкарат. Амыралтага чыгып та калган болзо, Светлана Николаевна амырын билбес. Оныҥ «Келигер, сетка тÿÿп баштактар!» деп кычырузын jöмöп, улус клубка келет. Jерлежис Чамал аймактагы Чопош jуртка барып, сетка тÿÿрине Е. Н. Чевалкованаҥ ÿренген. Бу ишти республикада шак ол келин баштаган эмтир. Озо jаҥыскан иштенген, оноҥ республика ичинеҥ улус jуулыжып баштаган.

Светлана Николаевнаны бир кöрзöҥ, сценада кожоҥдоп, оноҥ артисттерле спектакль тургузып турар, олордыҥ кеп-кийимин, jепселдерин ле кÿӱзин белетеп jаткан турар, је бу ок öйдö ол масксеткаларды тÿÿр ишти билгир башкарат. Сӧс келижерде, «Jаҥыс jердиҥ улузы» деп ойын-кӧргÿзÿде бистиҥ театрал öмöлик республикада экинчи jер алган деп айдар керек.

Светлана Николаевнаны jерлештерис jöмöп турганы оморкодулу. Узак öйгö ÿредÿчилер болуп иштеген, эмди амыралтада Лариса Садаковна Бабина ла Раиса Айдыновна Денежкина jаантайын келип, болужын jетиргилейт. Jурттыҥ почта ижин башкарып турган Лариса Дмитриевна Карманова амырап турган öйлöринде база акту кÿÿнинеҥ келет.

Чечек Акчаевна Кантырова, Елена Борисовна Мантышева ла Роза Каткачиновна Унутова чыйрак колдорыла иштенгилеп турганын кöрÿп, кайкап туруп каладым.

Окоптогы ӱспекчиндер эдетен иште Виктор Петрович Капшунов эр улуска тем болот. Вилена Владимировна Аламчина бала-барказы школдо тушта сетка тÿÿп, бу ишти билгир апарып jат. Детсадтыҥ ишчилери дезе башка jерде иштенгилеп, эткен ижин клубтööн экелип jадылар. Ӱренчиктери сетканыҥ бöстöрин кезеле экелип берип турганында школдыҥ директоры З. Ч. Тордошеваныҥ jаан ÿлÿзи бар деп сезилет.

Бу ончо öткÿрилип турган иш Россия ичинде «ТеплоZов» ло «Рукоделие для фронта» деп кыймыгулар ажыра öткÿрилет. Калганчызына костюмдар, каскалардыҥ ÿстине кийер бöрÿктер ле оноҥ до öскö jепселдер кирип jат. Президент В. В. Путин бистиҥ волонтёрлорго jаан быйанын айткан эди. Фронттогы jуучылдар волонтёрлорды «бистиҥ ангелдерис» деп тегиндÿ адабайт.

Бу öрöги айдылган келиндерге jурттыҥ адынаҥ jаан быйанымды айдып турум. Аржан-кутук болгон эм сууларлу Алтайыстыҥ алкыш-быйаны jетсин! Билегерге амыр кÿÿн-санаа ла ырыс кÿÿнзейдим.

Фотојурукта солдоҥ оҥ јаны јаар Н. Аларушкина, О. Торбогошева, Т. Адабасова, С. Адабасова, А. Кудачина

Татьяна Бакрасова

ТОП

«Баатырларыс ойгонып калды…»

(Башталганы 1-кы номерде) «Алтын-Эргек» кай чӧрчӧкти сценада «Ээлӱ кайдыҥ» турчыларыла кайлап отурыс. Ол тушта мениле саҥ башка учурал болгон. Кандый да ӧйдӧ сӱнем чыга бергендий, бойымды ӱстинеҥ тӧмӧн ајыктап турум. Топшуур согуп турганымды кӧрӧдим. Ол ло ок ӧйдӧ коштойындагы, алдыгы, ӱстиги телекейлерге јӱрӱп, олордо не болуп турганын, ондогы јӱрӱмди база кӧрӱп турум. Ончо ло бойым

Малдыҥ сӧӧк-тайагыла тудуш јаҥдар

Кыптунак Малды сойгон кийнинде эҥ ле озо этле кожо кыптунакты кайнадар учурлу. Јаак Эки јаакты айрыйла, бирӱзин тургуза ла кайнадар. Оноҥ башка эки јаак јадала, «арткан этти јип салар». Ол тушта этти јизе, курсакка бодолбос. (К. И. Санин) Кары Карыны энедеҥ јаҥыс бӱткен кижи јарбас керегинде албатыда чӱм-јаҥ бар. Оныла колбулу мындый кеп-куучын арткан: «Бир

Јаҥарыс бистиҥ Алтайга јаҥыланзын

Јаҥы Койон јылдыҥ бажында телеҥит јаҥарыс коштойындагы Алтай крайда профессионал студияда јыҥыраганын интернетле «нӧкӧрлӧжип» турган улус уккан-кӧргӧн лӧ болбой. Оны кӧргӧн кижиниҥ база ла катап «Улаган тыҥ!» деп, кӧксине чабынар кӱӱни келер. Бу узак јолды кӱчсинбей, Улаган аймактыҥ кеендикти, узанышты ла спорттыҥ албаты бӱдӱмдерин элбедер тӧс јериндиҥ башкараачызы Мерген Тельденовко, Алтай Республиканыҥ ат-нерелӱ артисттери Марина